TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Radiotherapie algemeen

Achtergronden

Het woord radiotherapie betekent letterlijk 'behandelen met behulp van straling'. Radiotherapie is een behandelingsmethode waarmee circa 100 jaar geleden werd begonnen. In die jaren heeft de behandelingsmethode een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel wat betreft de apparatuur, als de manier waarop de bestralingen kunnen worden uitgevoerd. Zo kan de sterkte van de stralenbundel precies worden geregeld. Dit geldt ook voor de stralenrichting, het gebied dat moet worden bestraald en de duur van de bestraling. Daardoor is het dus mogelijk de behandeling precies af te stemmen op de individuele patiënt.

Het doel van radiotherapie is het behandelen van de aandoening of het tot stilstand brengen van het ziekteproces. Ook als een tumor door middel van een operatie is verwijderd, kan het nodig zijn om radiotherapie toe te passen om de eventueel achter gebleven kankercellen te vernietigen. Het kan ook toegepast worden om pijn (ontstaan door kanker) weg te nemen of te verminderen.

Ongeveer de helft van alle patiënten met kanker wordt bestraald en bijna de helft van alle kankerpatiënten die genezen, geneest door een behandeling waarvan radiotherapie een heel belangrijk onderdeel uitmaakt. Soms wordt radiotherapie als enige behandeling toegepast en in sommige gevallen wordt het gecombineerd met een operatie, waarbij voor en/ of na de operatie bestraling plaatsvindt. De radiotherapeut kan eventueel de bestraling ook combineren met de toediening van chemotherapie. Afhankelijk van het doel van de behandeling wordt bepaald hoeveel bestralingen er plaats gaan vinden. De duur van de behandeling zegt overigens niets over de ernst van de aandoening.