TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Straling

Achtergronden

stralingIn ons dagelijks leven worden wij omgeven door straling. Deze straling (genoemd: achtergrond straling) is afkomstig uit de kosmos, de aarde en bouwmaterialen. Het stralingsniveau van de achtergrondstraling is iets hoger wanneer men zich hoog boven de zeespiegel bevindt; bijv. tijdens het vliegen of op wintersport vakantie. Het stralingsniveau van een nucleair onderzoek ligt wel iets hoger dan de straling die men ontvangt tijdens het vliegen. De straling die afkomstig is van de licht radioactieve stof die gebruikt wordt in de nucleaire geneeskunde voor de diagnostiek, bestaat voornamelijk uit gammastraling. Men definieert gammastraling als fotonen (energie pakketjes) die afhankelijk van de stof waar ze vandaan komen, een bepaalde energie hebben. De energie van de fotonen is kenmerkend voor de gebruikte stof. (De grootte van de energie van de gammafotonen is ook bepalend voor de gebruiksdoeleinden en de toepassings-mogelijkheden.) Door deze energie om te zetten in licht kan men het dus fotograferen. (zie Gammacamera)
       
IS STRALING SCHADELIJK?
Over de effecten van straling circuleren de vreemdste ideeën. Om de daadwerkelijke effecten van straling te beschrijven willen wij eerst een aantal misverstanden de wereld uit helpen: 
       
U wordt niet warm of koud van straling 
U gaat van straling geen (groen) licht geven (en ook geen andere kleuren) 
U wordt van straling niet kaal en evenmin impotent of onvruchtbaar 
       
Straling is niet schadelijk, zolang je er niet te veel van krijgt. De geringe schade die de straling aanricht in het lichaam, wordt normaliter gerepareerd door het lichaam zelf. Er worden dagelijks miljoenen van dergelijke reparaties uitgevoerd door het lichaam. Ultraviolette straling afkomstig van de zon is, zoals we weten, vanaf een zekere hoeveelheid ook schadelijk. De kans van slagen van zo'n reparatie is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid straling waaraan men blootgesteld is. De hoeveelheid straling die men krijgt tijdens een nucleair onderzoek is te vergelijken met een routine onderzoek op de röntgenafdeling, zoals een nieronderzoek of skeletfoto's. De enige verschillen tussen röntgen- en nucleaireonderzoeken zijn dat bij 
röntgenonderzoeken de straling opgewekt wordt en uit een apparaat komt, terwijl bij nucleaire onderzoeken de straling uit het lichaam komt en door een apparaat gedetecteerd wordt. Het tweede verschil is dat bij röntgen na het beëindigen van het onderzoek de straling direct verdwenen is en bij nucleaire onderzoeken de straling uren en in sommige gevallen dagen nog in het lichaam blijft en met de tijd afneemt.
     
In de praktijk kan men geen schade van röntgen- of nucleaire onderzoeken aantonen. De artsen, die u op de afdeling nucleaire geneeskunde behandelen zijn goed opgeleid, deskundig en hebben het nut van het onderzoek zorgvuldig afgewogen ten opzichte van de eventuele risico's.