TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Straling

Achtergronden

In ons dagelijks leven worden wij omgeven door straling. Deze straling (genoemd: achtergrond straling) is afkomstig uit de kosmos, de aarde en bouwmaterialen. Het stralingsniveau van de achtergrondstraling is hoger wanneer men zich hoog boven de zeespiegel bevindt; bijvoorbeeld tijdens het vliegen of hoog in de bergen op wintersport vakantie.

Het stralingsniveau van een nucleair onderzoek ligt iets hoger dan de straling die men ontvangt tijdens het vliegen. De straling die afkomstig is van de radioactieve stof die gebruikt wordt in de nucleaire geneeskunde voor de diagnostiek, bestaat voornamelijk uit gammastraling. Men definieert gammastraling als fotonen (energiepakketjes) die afhankelijk van de stof waar ze vandaan komen, een bepaalde energie hebben. De energie van deze fotonen is kenmerkend voor de gebruikte stof. Door de energie van deze fotonen om te zetten in licht kan men er een beeld van maken. (zie Gammacamera)