Ga direct naar

Contactformulier
> klik hier
Vind uw ziekenhuis
> klik hier
Privacy
> klik hier

Deelnemende afdelingen

Ga direct naar een ziekenhuisafdeling van uw keuze. Klik op een van onderstaande logo's .

Aanmelden voor infobuddy

Meer informatie over de mogelijkheden van Infobuddy voor uw afdeling of instelling? Maak via onderstaande link gebruik van het aanmeldformulier.

klik hier

Radiotherapie

Traject in het kort

Belangrijk
De informatie binnen het onderdeel radiotherapie is bedoeld om een globaal beeld te schetsen van de radiotherapie, de achtergronden binnen de radiotherapie en inzicht te geven in kankersoorten en behandelmethoden. Aangezien iedere behandeling specifiek wordt afgestemd op de patiënt is het raadzaam om deze specifieke onderzoeks- en behandelinformatie te verkrijgen via de behandelend arts. Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de aangesloten radiotherapie afdelingen binnen Infobuddy en de diverse aangesloten belangen- en patiëntenverenigingen.

Het intake – gesprek
Bij het eerste bezoek op de afdeling radiotherapie spreekt de patiënt met de behandeld arts (de radiotherapeut), wordt hij/ zij onderzocht en wordt het behandelingsplan besproken. Wanneer de patiënt meerdere keren bestraald gaat worden, zal hij/ zij ook een gesprek hebben met één van de radiotherapeutisch laboranten of een (voorlichtings)assistent(e). De patiënt krijgt dan onder meer uitleg over de gang van zaken tijdens de bestralingen en de verzorging van de huid in het bestraalde gebied. Het is raadzaam bij deze afspraak iemand mee te nemen. Zo kan de patiënt naderhand datgene wat besproken is nog eens met iemand doorspreken.

het eerste gesprek zal de radiotherapeut-oncoloog of arts-assistent inzicht willen krijgen in uw ziektegeschiedenis en persoonlijke omstandigheden. Uw medische gegevens zijn reeds door uw verwijzend specialist verstrekt. Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u aan de arts vertelt welke dit zijn. Tijdens het eerste gesprek vindt ook een lichamelijk onderzoek plaats.
Meestal is bekend welk gebied bestraald moet worden. Ook is bekend hoe vaak en op welke wijze u bestraald moet worden. Een enkele keer is nog overleg nodig. In dat geval brengt de radiotherapeut u zo spoedig mogelijk op de hoogte van de uitslag van het overleg. Om de uitbreiding van de ziekte exact vast te stellen kan het soms nodig zijn nog aanvullend onderzoek te doen.

Uw behandelend arts bespreekt de mogelijkheden en eventuele alternatieven voor bestraling. U krijgt te horen hoe vaak u bestraald zult worden. Het aantal behandelingen zegt overigens niets over de ernst van de aandoening. Ook de bijwerkingen en het te verwachten resultaat van de bestraling worden besproken. De werkwijze op de afdeling Radiotherapie zal worden uitgelegd. De afspraak voor de voorbereidingen van de bestralingen en de bestralingen zelf krijgt u meteen mee.