TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Zwangerschap

Achtergronden

In de zwangerschap wordt geprobeerd de stralingsbelasting tot een uiterste te beperken; zonodig wordt het onderzoek aangepast of uitgesteld. Een eventuele zwangerschap dient ook altijd aan uw medisch specialist en de medewerkers van de afdeling te worden gemeld. Dit geldt ook bij het geven van borstvoeding.