TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Gammacamera

Achtergronden

De straling die door de radioactieve stof wordt uitgezonden, wordt door de gammacamera gedetecteerd. Deze straling bestaat uit energiepakketjes.

GammacameraDe energiepakketjes komen de gammacamera binnen, worden omgezet in een elektrisch signaal en daarna omgezet in zichtbaar licht. Door middel van allerlei apparatuur wordt dit licht omgezet in zichtbare puntjes op het beeldscherm.

Door het te onderzoeken lichaamsdeel te scannen ontstaat een afbeelding, die overeenkomt met de verdeling van de radioactieve stof in dat deel van het lichaam. Op deze manier kan men de werking (fysiologie), de ligging en de grootte van het lichaamsdeel of orgaan in beeld brengen.

Positie patiënt bij SPECT van het hartSPECT
SPECT betekent: Single Photon Emission Computed Tomography. Het SPECT systeem bestaat uit een gammacamera en een computer met de benodigde reconstructiesoftware. Tijdens een SPECT onderzoek draai(t)(en) de kop(pen) van de camera om de patiënt heen waarbij ze in stappen scans maken. De gemaakte scans worden door de computer gereconstrueerd tot een driedimensionaal beeld van het onderzochte lichaamsdeel.


SPECT onderzoeken worden over het algemeen als aanvullend onderzoek na een standaard nucleair onderzoek uitgevoerd. Bij een SPECT onderzoek is het van groot belang dat de patiënt tijdens het gehele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Een kleine beweging van de patiënt kan ervoor zorgen dat er bij de reconstructie door de computer een verkeerd beeld wordt gemaakt.