TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Gammacamera

Achtergronden

De straling die door de licht radioactieve stof uitgezonden wordt, wordt door de gammacamera gedetecteerd. Deze straling bestaat uit energiepakketjes. 

De energiepakketjes komen de gammacamera binnen en worden omgezet in een elektrisch signaal en versterkt, nadat de straling is omgezet in zichtbaar licht. Deze elektrische signalen worden door middel van allerlei apparatuur omgezet in zichtbare puntjes op het beeldscherm.

Als de straling uit een bepaald lichaamsdeel afkomstig is, veroorzaakt deze allemaal puntjes op het beeldscherm. Door het desbetreffende lichaamsdeel te scannen ontstaat een afbeelding, die overeenkomt met de verdeling van de radioactieve stof in het lichaam van de patiënt. Op deze manier kan men de werking (fysiologie), de ligging en de grootte van het orgaan in beeld brengen.

SPECT
SPECT betekent: Single Photon Emission Computed Tomography. Het SPECT systeem bestaat uit een gammacamera en een computer met de benodigde reconstructiesoftware. Tijdens een SPECT onderzoek draai(t)(en) de kop(pen) van de camera om de patiënt heen waarbij ze in stappen plaatjes maken van de patiënt. De gemaakte plaatjes worden door de computer berekend en gereconstrueerd tot een driedimensionaal beeld van het onderzochte lichaamsdeel.

SPECT onderzoeken worden over het algemeen als aanvullend onderzoek na een standaard nucleair onderzoek uitgevoerd. Bij een SPECT onderzoek is het van groot belang dat de patiënt tijdens het gehele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Door de berekeningen van de computer, kan een kleine beweging van de patiënt  ervoor zorgen dat de plaatjes mislukken en opnieuw gemaakt moeten worden.