TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Beeldvormende technieken

Achtergronden

Röntegenfoto handRadiologie
Met de ontdekking van de röntgenstralen gaat een eeuwenlang gekoesterde medische wens in vervulling. Het is een methode die het mogelijk maakt in het menselijk lichaam te kijken zonder hierbij het mes te hanteren.

1- Röntgenfoto
Röntgenfoto, een beeldvormende techniek die met behulp van röntgenstralen de dichtheid van weefsels (in het lichaam) op beeld vastlegt. De röntgenfoto is de eerste medische beeldvormende techniek.


2- CT scan (Computer Tomografie)
CT (computer tomografie), een beeldvormende techniek waarbij met behulp van röntgenstraling  driedimensionale afbeeldingen en gedetailleerde dwarsdoorsneden van organen te maken zijn.


Echobeeld zwangerschap3- Echografie
Echografie, een beeldvormende techniek die gebruik maakt van geluidsgolven om organen in beeld te brengen.
MRI van het hoofd4- MRI (Magnetic resonance imaging)
 
MRI (Magnetic resonance imaging), een beeldvormende techniek die met behulp van radiogolven en een sterk magnetisch veld in staat is organen in het lichaam af te beelden en hierbij tevens informatie kan leveren over de zuurstofvoorziening, de doorbloeding of de stofwisseling van die organen.


Nucleaire geneeskunde
Bij de Nucleaire geneeskunde wordt een radioactieve stof in het lichaam toegediend. Door middel van een gammacamera kan de vorm en biochemische activiteit van de organen of weefsels, die de radioactieve stof hebben opgenomen, in beeld worden gebracht.

1- ScintigrafieSkeletscintigrafie
Scintigrafie, een beeldvormende techniek waarbij een radioactieve stof die in het lichaam is toegediend, door een gammacamera wordt omgezet in een beeld. Dit beeld geeft vorm, ligging en functie weer van de te onderzoeken lichaamsdelen.

2- SPECT
SPECT (Singel Photon Emission Computed Tomography), een beeldvormende techniek waarbij een radioactieve stof die in het lichaam is toegediend, door een gammacamera wordt omgezet in een driedimensionaal beeld, waar gedetailleerde dwarsdoorsneden van kunnen worden gemaakt.

3- PET (Positron emissie tomografie)

PET (positron emissie tomografie) is een techniek waarbij een positron uitzendende radioactieve stof in het lichaam wordt toegediend die via het uitzenden van ioniserende straling, de vorm en biochemische activiteit van de organen of weefsels zichtbaar maakt.Beeldvormende technieken in de geneeskunde

De beeldvormende technieken hebben allen snel hun weg gevonden naar de geneeskunde. Ook de oncologie, de geneeskunde die zich bezighoudt met de bestrijding van kanker, maakt er dankbaar gebruik van. Beeldvormende technieken worden bijvoorbeeld ingezet om kanker in een vroeg stadium op te sporen, bijvoorbeeld de alom bekende röntgenfoto van de borsten, het mammogram, bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Beeldvormende technieken worden ook gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van de diagnose, als ondersteuning bij de behandeling, als middel om het effect van de behandeling na te gaan en om op langere termijn in de gaten te houden of een tumor niet terugkeert.