TERUG NAAR LIJST
.

Andere achtergronden

Beeldvormende technieken

Achtergronden

Röntgenfoto: eerste beeldvormende techniek xray
Met de ontdekking van de röntgenstralen gaat een eeuwenlang gekoesterde medische wens in vervulling. Het is een methode die het mogelijk maakt in het menselijk lichaam te kijken zonder hierbij het mes te hanteren. De röntgenfoto wordt hiermee de eerste beeldvormende techniek, zoals het in jargon heet. 
 
Echografie en Computer Tomografie (CT)
Echografie, een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven, en computer tomografie (CT), waarbij met behulp van röntgenstraling gedetailleerde dwarsdoorsneden of driedimensionale afbeeldingen van organen zijn te maken.

Magnetic resonance imaging (MRI)
Magnetic resonance imaging (MRI), een techniek die met behulp van ct_scanner
radiogolven en een sterk magnetisch veld in staat is organen in het lichaam af te beelden en hierbij tevens informatie kan leveren over de zuurstofvoorziening, de doorbloeding of de stofwisseling van de organen.mriPositron emissie tomografie (PET) en Single photon emissie computer tomografie (SPECT)
PET (positron emissie tomografie) en SPECT (single photon emissie computer tomografie) zijn technieken, waarbij een middel in het lichaam wordt toegediend dat via het uitzenden van minuscule lichtflitsjes, de vorm en biochemische activiteit van de organen of weefsels zichtbaar maakt.

De beeldvormende technieken hebben allen snel hun weg gevonden naar de geneeskunde. Ook de oncologie, de geneeskunde die zich bezighoudt met de bestrijding van kanker, maakt er dankbaar gebruik van. Beeldvormende technieken worden ingezet om kanker in een vroeg stadium op te sporen, bijvoorbeeld de alom bekende röntgenfoto van de borsten, het mammogram, bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Beeldvormende technieken worden ook gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van de diagnose, als ondersteuning bij de behandeling, als middel om het effect van de behandeling na te gaan en om op langere termijn in de gaten te houden of de tumor niet terugkeert.